آزمايشگاه غير مخرب ( N.D.T)

تجهیزات

  • دستگاه آلتراسونيك (UT)
  • دستگاه ذرات مغناطيسي ( MT )
  • دستگاه ضخامت سنج فلزات

    خدمات قابل ارائه

  • عيب يابی قطعات توليدی به روش های کشش، فورج، ريخته گری، نورد و جوشکاری
  • آزمون مايعات نافذ
  • تعيين ضخامت مقاطع مختلف فلزی به روش آلتراسونیک