تماس با ما

آدرس : اصفهان- کيلومتر 7 خيابان امام خميني(ره)-صندوق پستي: 81955174

تلفن:03133222431  نمابر: 03133222446  رايانامه : mei@isrc.ac.ir

تلفن تماس با آزمایشگاه شیمی: 33222439-031

تلفن تماس با آزمایشگاه متالورژی: 33222414-031